Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. REKISTERINPITÄJÄ
Hevos ja koiratarvike Varikko
Vanha Tampereentie 235, 20380 Turku
Puh. 050 569 8816, asiakaspalvelu@hevosvarikko.fi
Y-tunnus 1296511-7

2. REKISTERIN YHTEYSHENKILÖ
Susanna Rantala
Vanha Tampereentie 235, 20380 Turku
Puh. 050 569 8816, asiakaspalvelu@hevosvarikko.fi

3. REKISTERIN NIMI
Hevosvarikko asiakasrekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottoihin sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Sähköpostiosoite
– Postiosoite
– Puhelinnumero
– Tilauksiin liittyvät tiedot

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Yhteystiedot saadaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat Hevosvarikon salasanasuojatulla palvelimella.